Spotkanie poświęcone możliwością wsparcia usług doradczych dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego

Spotkanie poświęcone możliwością wsparcia usług doradczych dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe dla przedsiębiorców z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego, poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze", które odbędzie się w dniu 16 kwietnia br. w godzinach  10.00 - 12.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz uczelnie wyższe mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez IOB i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.

Data dodania: czwartek, 11 kwietnia 2019 cofnij

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1985-spotkanie-poswiecone-mozliwoscia-wsparcia-uslug-doradczych-dla-przedsiebiorcow-z-terenu-miasta-kielce-oraz-powiatu-kieleckiego