II nabór Grantobiorców w ramach projektu partnerskiego "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe"

II nabór Grantobiorców w ramach projektu partnerskiego „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe"

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił II nabór Grantobiorców w ramach projektu partnerskiego „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Głównym założeniem projektu jest wybór oraz realizacja minimum 5 modeli kształcenia zawodowego w miejscu pracy oraz przyznanie na ten cel grantów. Grantobiorcami mogą być zarówno szkoły zawodowe - technika, jak i JST jako organy prowadzące oraz centra kształcenia praktycznego, a także instytucje otoczenia biznesu. Innowacją w projekcie będzie przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowych do przedsiębiorstw w celu dostosowania umiejętności uczniów do wymagań rynku pracy. Wszelkie koszty bezpośrednio związane z organizacją zajęć uczniów w firmach będą finansowane w ramach grantu.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkania grantowe, na których przedstawione zostaną zasady aplikowania, wdrażania i zasady realizacji grantu.

Harmonogram spotkań grantowych w powiatach:

  • STASZOWSKIM– 5 marca – Staszów: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. J. Piłsudskiego 6, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiaty: staszowski, buski, kazimierski.
  • JĘDRZEJOWSKIM – 7 marca – Jędrzejów: sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,  ul. Armii Krajowej 9, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiaty: jędrzejowski, pińczowski, włoszczowski.
  • KIELECKIM – 15 marca -  Kielce: sala audytoryjna Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiat  kielecki oraz m. Kielce.
Osoba do kontaktu: Barbara Jakubowska, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, nr tel. 41 306-70-16 Data dodania: wtorek, 26 lutego 2019 cofnij

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1982-ii-nabor-grantobiorcow-w-ramach-projektu-partnerskiego-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe