"Buduj z energią" – konferencja z udziałem zagranicznych przedsiębiorców

„Buduj z energią" – konferencja z udziałem zagranicznych przedsiębiorców

W dniu 30 listopada br., w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się druga edycja międzynarodowych spotkań sieciujących B2B pn.: „Buduj z energią". Konferencja połączona była z przyjazdową misją gospodarczą przedstawicieli przedsiębiorców z branży zasobooszczędne budownictwo i energetyka odnawialna ze Słowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Austrii, Belgii i Niemiec.

Organizatorem wydarzenia był Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Uczestników wydarzenia powitał Starosta Powiatu Jędrzejowskiego Paweł Faryna oraz Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, podkreślając istotę budowania silnych relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z regionu świętokrzyskiego oraz z zagranicy, szczególnie w tak ważnych sektorach jak budownictwo i zrównoważony rozwój energetyczny. Następnie Grzegorz Orawiec - dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej zaprezentował spektrum działań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na rzecz rozwijania przedsiębiorczości w naszym regionie.

Kluczową część wydarzenia stanowiły dyskusje, wystąpienia i pytania, które odbywały się w dwóch panelach. Dotyczyły one regionalnej oferty sektora zasobooszczędnego budownictwa na rynek austriacki oraz stanowiły bazę do wymiany spostrzeżeń i wniosków po wizytach studyjnych w regionalnych przedsiębiorstwach, które odbyły się poprzedniego dnia.

Jednocześnie uczestnicy oraz zaproszeni zagraniczni przedsiębiorcy odwiedzili przedsiębiorstwa w powiecie włoszczowskim i jędrzejowskim: Zakład Produkcji Płyt Gipsowo-Kartonowych Siniat w Leszczach, Zakłady Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa oraz DP CleanTech w Jędrzejowie. W tym dniu odbyło się także spotkanie warsztatowe na temat rynku czeskiego i arabskiego.

Podsumowując, tegoroczne wydarzenie dało bazę do nawiązania kolejnych kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikację istniejącej współpracy oraz promocję regionalnej produkcji sektora budowlanego na rynkach zagranicznych. Było też doskonałą okazją do promowania oferty eksportowej regionalnych producentów i jednocześnie wzmocnieniem rozpoznawalności marki świętokrzyskich produktów na rynkach międzynarodowych.

Powyższe wydarzenia finansowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, z projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data dodania: poniedziałek, 03 grudnia 2018 cofnij

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1972-buduj-z-energia-konferencja-z-udzialem-zagranicznych-przedsiebiorcow