Zawarcie aneksów do POROZUMIEŃ NA RZECZ WZROSTU zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Konsorcjami na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego

Zawarcie aneksów do POROZUMIEŃ NA RZECZ WZROSTU zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Konsorcjami na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego

Zgodnie z zapisami "Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+" podjęta została decyzja o wyborze priorytetowych  grup docelowych w ramach obszarów inteligentnych specjalizacji - Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.

Konsorcja są reprezentowane przez Koordynatorów, skupiają niezależne podmioty ze środowisk:

 • biznesowych,
 • naukowych
 • około biznesowych,

działające w obszarze danej inteligentnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.

15 czerwca 2015 roku zostały podpisane POROZUMIENIA NA RZECZ WZROSTU zawarte pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Koordynatorami Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

Porozumienia stanowią potwierdzenie podjęcia współpracy na rzecz optymalizacji działań, związanych z koncepcją rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego jak również mają służyć nadaniu impulsu rozwojowego gospodarce regionu i podnoszeniu poziomu jej konkurencyjności. Okres obowiązywania porozumień wynosił 3 lata od momentu jego podpisania i upływa 15 czerwca br.

Po analizie dotychczasowych działań, strony pozytywnie oceniają efekty realizowanych zadań oraz potrzebę dalszego stymulowania wspólnych przedsięwzięć. W związku z powyższym Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, przygotował aneks dla każdego Koordynatora Konsorcjum. Powyższym aneksem zostaje wprowadzona zmiana terminu obowiązywania zapisów Porozumienia. Według zapisów aneksu termin zostaje przedłużony do 31 grudnia 2020 roku tj. do czasu zakończenia procesu wdrażania obowiązującej Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3).

Rolę koordynatorów poszczególnych inteligentnych specjalizacji pełnią odpowiednio:

 • Zasobooszczędne budownictwo- koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-HandlowaCezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Branża metalowo-odlewnicza- koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-HandlowaCezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze- koordynator Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w SandomierzuKrzysztof Lubas – Wiceprezes ZarząduOśrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
 • Turystyka zdrowotna i prozdrowotna- koordynator Konsorcjum: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.Wojciech Legawiec - Prezes Zarządu
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne- koordynator Konsorcjum: Kielecki Park TechnologicznySzymon Mazurkiewicz - DyrektorKielecki Park Technologiczny
 • Branża targowo-kongresowa- koordynator Konsorcjum: Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce"Mirosław Hejduk - Prezes ZarząduIzba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce"
 • Zrównoważony rozwój energetyczny- koordynator Konsorcjum: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.Karol Kaczmarski - Prezes ZarząduŚwiętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Po podpisaniu Aneksów z Koordynatorami Konsorcjów, zostały poddane pod dyskusję założenia planowanego do realizacji projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze" - mechanizmem promowanym w ramach Inicjatywy Catching-up regions w RPO w obszarze usług dla MŚP. Komplementarnie projekt będzie zakładał wsparcie dla IOB, świadczących usługi dla biznesu w zakresie branż związanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, co będzie również dodatkowym aspektem wspierającym realizację planów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

  Data dodania: poniedziałek, 02 lipca 2018 cofnij

   

  Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1954-zawarcie-aneksow-do-porozumien-na-rzecz-wzrostu-zawartych-pomiedzy-wojewodztwem-swietokrzyskim-a-konsorcjami-na-rzecz-rozwoju-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego