Zarządzanie własnością intelektualną

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone poddziałaniu: 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej" Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Termin: 03.10.2012 r. godz. 10.00-14.00MIEJSCE: Qubus Hotel Kielce, ul. Składowa 2, parter, sala BTematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

  • co to jest własność przemysłowa,
  • jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 5.4.1 POIG,
  • jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie,
  • zasady i wysokość dofinansowania,
  • na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
  • wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków,
  • zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,
  • procedura aplikacyjna,
  • organizacja oceny projektów,
  • kryteria oceny wniosków, formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są na stronie www.siph.com.pl Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i dotyczy potencjalnych Beneficjentów działania 5.4.1 PO IG. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. (41) 344-43-92 wew.3 lub adres e-mail: b_grzegorczyk@siph.com.plRejestracja uczestników prowadzona będzie do 01.10.2012 r.Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail w dniu 01.10.2012 r.W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p.Bartłomiejem Grzegorczykiem. Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regonalnego

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-sektor-msp/567-zarzadzanie-wlasnoscia-intelektualna