Zamawiane prace dyplomowe - nowe możliwości dla biznesu - oferta podczas Świętokrzyskich Dni Innowacji

Centrum Kompetencji Współpracy Międzynarodowej UJK w ramach Regionalnego Forum Innowacji serdecznie zaprasza do spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy na stoisku informacyjnym zaprezentują przykładowe tematy zamawianych prac dyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania.

Przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych, klastrów będą mogli uzyskać wszelkie informacje na temat możliwości współpracy z Uniwersytetem w zakresie opracowywania przez studentów prac dyplomowych na potrzeby i zlecenie zainteresowanych podmiotów.

Na stoisku będzie można zarejestrować swoją gotowość do współpracy, zapoznać się szczegółowo z ofertą Wydziału Zarządzania i Administracji, rozpoznać możliwości współpracy z innymi Wydziałami Uniwersytetu reprezentującymi takie dziedziny jak np. fizyka, chemia, matematyka czy informatyka.

Pomoc w tym zakresie oferują brokerzy UJK oraz reprezentanci środowiska naukowego: promotorzy prac dyplomowych i studenci – potencjalni autorzy takich prac.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-sektor-msp/562-zamawiane-prace-dyplomowe-nowe-mozliwosci-dla-biznesu-oferta-podczas-swietokrzyskich-dni-innowacji