Spotkanie informacyjne „Horyzont 2020 w świetle 7 Programu Ramowego"

Centrum Kompetencji Współpracy Międzynarodowej UJK w Kielcach zaprasza na spotkanie informacyjne INFO-DAY, które odbędzie się  w dniu 28 lutego 2013 r. o godz.  11.00 w Budynku Wydziału Zarządzania i Administracji przy ul. Świętokrzyskiej 21 w Kielcach.

Spotkanie adresowane jest do środowiska akademickiego oraz bezpośrednio przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu województwa świętokrzyskiego, które zainteresowane są internacjonalizacją swoich działań w kontekście zawiązywania współpracy międzynarodowej, w tym realizacji projektów.

TEMATYKA SPOTKANIA:

„Horyzont 2020 – Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) – struktura programu i możliwości finansowania"

PRELEGENT:

Anna Armuła - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują poczęstunek dla uczestników.

 

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-sektor-msp/641-spotkanie-informacyjne-horyzont-2020-w-swietle-7-programu-ramowego