Misja gospodarcza na Targi Computex 2013 dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej z dofinansowaniem PAIiIZ

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.  informuje, że do 19 lutego trwa jeszcze nabór wniosków przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor IT) na uczestnictwo w misji gospodarczej na targi Computex 2013 w Taipei na Tajwanie. Wyjazd planowany jest w terminie 2-9 czerwca 2013 r.

Udział w wyjeździe jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej". Dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy wynosi blisko 100% kosztów udziału w wyjeździe.

W Wyjeździe uczestniczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego min. 18 miesięcy, oraz działający w sektorze IT zgodnie z postanowieniami "Regulaminu uczestnictwa w Wyjeździe".

Termin nadsyłania wniosków upływa: 19 lutego br.

UWAGA! Informujemy, że wnioski należy składać WYŁĄCZNIE w oryginale (przesłane pocztą, kurierem lub złożone osobiście). Prosimy również o zwrócenie uwagi na zmiany w Regulaminie wyjazdu: obowiązkową znajomość j. angielskiego przez osobę delegowaną do udziału w targach, warunek posiadania przez firmę aktywnej strony internetowej w języku ang. oraz warunek zatrudnienie w firmie osoby biorącej udział w wyjeździe.

W sprawach związanych z wyjazdem kontakt: Anna Krasoń, tel. (22) 334 98 48 lub: anna.krason@paiz.gov.pl.

Bliższe informacje i dokumentacja konkursowa na stronie:

http://www.paiz.gov.pl/20130117/MISJA_GOSPODARCZA_NA_TARGI_COMPUTEX_2013_TAIPEI

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-sektor-msp/638-misja-gospodarcza-na-targi-computex-2013-dla-przedsiebiorcow-z-polski-wschodniej-z-dofinansowaniem-paiiiz