Innowacyjne podejście do biznesu!

Właściciele i kadra zarządzająca firmami z sektora MSP mają możliwość wzięcia udziału w projekcie Innowacyjny Biznes. Jest to cykl otwartych konferencji biznesowych przygotowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, które odbędą się w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Uczestnicy konferencji zostaną zapoznani z innowacyjnymi i skutecznymi narzędziami oraz rozwiązaniami z obszarów kluczowych, które umożliwią sprawne funkcjonowanie małych i średnich firm. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansowym firmy, nowoczesnymi technologiami, ubezpieczeniami, komunikacją, logistyką oraz narzędziami i rozwiązaniami dla działów HR.

Osoby pełniące kluczowe funkcje w firmach (właściciele firm oraz kadra zarządzająca i menedżerska) podczas konferencji będą mogły spotkać się i porozmawiać z ekspertami, skorzystać z porad i konsultacji, które odbywać się będą na stoiskach partnerów, jak również zapoznać się z nowościami wydawniczymi i ofertami specjalnymi produktów Wolters Kluwer Polska.

Spotkanie poprowadzą wieloletni i doświadczeni praktycy konsultingu, eksperci od marketingu i zarządzania, trenerzy w zakresie innowacji i radcy prawni.

Najbliższa konferencja odbędzie się 15 listopada 2012 r. w Krakowie, w Hotelu Galaxy, przy ul. Gęsiej 22a. Na to wydarzenie można się zgłosić poprzez zakładkę Rejestracja na oficjalnej stronie konferencji: konferencja.abc.com.pl/innowacyjnybiznes/.

 

Wolters Kluwer Polska jest również organizatorem konkursu Innowatorzy MSP, w którym przyznawane będą nagrody za najbardziej wartościowy projekt i wdrożenia w zakresie zarządzania firmą z perspektywy efektywności biznesowej. W pięciu kategoriach zostaną przyznane nagrody. Część pierwsza konkursu realizowana będzie poprzez udział w grze strategicznej w  formule on-line. W gronie kapituły konkursu znajdują się wybitni praktycy oraz eksperci w obszarze rozwiązań dla biznesu w tym autorzy najważniejszych książek biznesowych Wolters Kluwer Polska. W styczniu w Warszawie odbędzie się finał.

Konkurs jest skierowany do wszystkich firm zatrudniających do 250 osób i wdrażających rozwiązania nakierowane za zwiększenie efektywności biznesowej organizacji.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć znajdują się na stronie: konferencja.abc.com.pl/innowacyjnybiznes/

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-sektor-msp/589-innowacyjne-podejscie-do-biznesu