DOTACJE NA E-BIZNES

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone działaniu: „8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej  Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka"

Terminy: 17.09.2012 r. i 24.09.2012 r. godz. 10.00-14.00

MIEJSCE: Qubus Hotel Kielce, ul. Składowa 2, parter, sala A+B

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

- co to jest e-usługa,

- jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG,

- jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie,

- zasady i wysokość dofinansowania,

- na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,

- wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków,

- zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,

- procedura aplikacyjna,

- organizacja oceny projektów,

- kryteria oceny wniosków, formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są na stronie:

www.siph.com.pl

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i dotyczy potencjalnych Beneficjentów działania 8.1 PO IG.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie pod numer fax. (41) 344-43-92 wew.3 lub adres e-mail: b_grzegorczyk@siph.com.pl

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 14.09.2012 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail w dniu 14.09.2012 r.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p.Bartłomiejem Grzegorczykiem.

 

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regonalnego

 

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-sektor-msp/559-dotacje-na-e-biznes