Szansa na zgłoszenie pomysłu i zdobycie środków finansowych na biznes

PKPP „Lewiatan" oraz „Lewiatan Business Angels" organizują konkurs Zacznij.biz. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość zainteresowania swoimi pomysłami potencjalnych inwestorów i zdobycia środków umożliwiających rozwój oraz wdrożenie nowych technologii. Ponadto będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających zdobycie umiejętności przygotowywania biznesplanu oraz sposobów prezentacji swojego pomysłu przed inwestorem.

Niebagatelne znaczenie może mieć również możliwość rozszerzenia swojej osobistej sieć kontaktów o osoby ze świata nauki i biznesu.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw z sektora High Tech, o dużym potencjale wzrostu, które generują już przychody z działalności i poszukują kapitału do sfinansowania dalszego wzrostu i ekspansji na rynku,
  • pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów kierunków technicznych, którzy opracowali innowacyjny projekt i chcą przekształcić go w przedsięwzięcie biznesowe przy wsparciu finansowym i merytorycznym inwestorów prywatnych,
  • pomysłodawców z projektami z branży ICT, posiadającymi globalny potencjał rozwoju oraz poszukujących kapitału na sfinansowanie projektu (przygotowanie, rozpoczęcie, rozwój).

Termin zgłaszania pomysłów upływa 31 stycznia 2013 roku.

Regulamin oraz więcej informacji można znaleźć na stronie www.zacznij.biz.pl

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-b-r/631-szansa-na-zgloszenie-pomyslu-i-zdobycie-srodkow-finansowych-na-biznes