Maestro i Harmonia - konkursy dla doświadczonych naukowców

Do 15 września można zgłaszać swój udział w programie Maestro 3 i Harmonia 3.  Konkurs skierowany jest do doświadczonych naukowców oraz badaczy realizujących projekty w ramach współpracy międzynarodowej. Na dofinansowanie naukowców Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło niebagatelną sumę, bo aż 130 mln złotych. O konkursie Maestro 3…To konkurs przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy mogą pozyskać dofinansowanie na projekty, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Po rozstrzygnięciu tego konkursu do polskich naukowców zostanie przekazanych 100 milionów złotych.O konkursie Harmonia 3…W programie Harmonia 3 finansowane są projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Narodowe Centrum Nauki na dofinansowanie badaczy w tym przypadku przeznaczyło 30 milionów złotych.Wnioski zawierające opis planowanych badań można składać w Narodowym Centrum Nauki, zaś ich merytorycznej oceny dokonają zespoły ekspertów oraz recenzenci zewnętrzni w dwuetapowym procesie oceny. Wyniki konkursów przewidziane są w pierwszym kwartale 2013 roku.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-b-r/528-maestro-i-harmonia-konkursy-dla-doswiadczonych-naukowcow