Innowacje medyczne – technologie i praktyka medyczna w świętokrzyskim

Niebywałą okazję do obserwacji zachowania ludzkiego ciała w trakcie diagnostyki i czynności ratujących życie mieli uczestnicy konferencji „Perspektywy rozwoju nowoczesnych metod terapii w oparciu o najnowsze technologie i współpracę badaczy i klinicystów". Na szczęście obserwacja nie odbywała się na żywym pacjencie, a na „elektronicznym człowieku" o swojsko brzmiącym imieniu Staszek. Konferencja odbyła się 4 września 2012 w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, a jej organizatorami był Wydział Nauk o Zdrowiu WSEiP oraz Promyk Zdrowia Sp z o.o. z Jędrzejowa.

Pomysł na takie przedsięwzięcie powstał w trakcie prac nad budową Kręgu Innowacji - Turystyka Zdrowotna, będącego elementem projektu „Kręgi Innowacji – Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentacje nowoczesnych technologii, które lada dzień będą codziennością również w regionie świętokrzyskim stały się dopełnieniem programu konferencji obejmującego między innymi: wyniki badań nad nowoczesnymi technologiami w zakresie bankowania tkanek i komórek, współczesnej artroskopii z użyciem terapii biologicznej i tkanek allogenicznych. Zaprezentowana została także metoda leczenia rozległych urazów tkankowych z wykorzystaniem uszypułowanego płata sieci większej i autologicznej hodowli keratynocytów własnych pacjenta. Połączenie doświadczeń klinicznych i nowych technologii można było prześledzić na przykładzie innowacyjnej metody leczenia w zakresie technologii tkankowych na oddziale ortopedii szpitala w Jędrzejowie oraz termoablacji guzów macicy za pomocą urządzeń firmy General Electric.

Na konferencji zaprezentowano także Klaster Nauka Medycyna i Nowoczesne Technologie funkcjonujący od 2010 roku. Spółka Promyk Zdrowia jako koordynator klastra przedstawiła osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe. Dotychczasowa działalność zaowocowała inicjatywą kilkudziesięciu projektów. Jednocześnie Klaster zaprosił do współpracy podmioty działające w branży jako partnerów do realizacji projektów, oferując także pomoc w znalezieniu partnerów do nowych inicjatyw.

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, która od lat uczestniczy projektach badawczych w zakresie metod leczenia i promocji zdrowia. Jednym z takich działań jest Kręg Turystyki Zdrowotnej. W ramach projektu brokerzy innowacji oferują przedsiębiorcom szereg usług mających ma celu wsparcie i promocję turystyki zdrowotnej w regionie świętokrzyskim.

W konferencji udział wzięli lekarze z naszego regionu, wykładowcy, przedstawiciele firm produkujących najnowocześniejszą aparaturę medyczną oraz studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEIP, a patronatem objęli Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

Monika Bęczkowska, Piotr Hnidan

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-b-r/561-innowacje-medyczne-technologie-i-praktyka-medyczna-w-swietokrzyskim