Inauguracja w ENERGIS

Politechnika Świętokrzyska uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. Inauguracja połączona była z otwarciem nowoczesnego budynku naukowo -dydaktycznego ENERGIS. W gmachu swoją siedzibę ma nowopowstały Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.

Budynek ma powierzchnię ponad 4800 m2 z 22 salami dydaktycznymi i laboratoriami odnawialnych źródeł energetycznych, systemów inteligentnych w obiektach oraz wymiany i odzysku ciepła. Wykorzystuje energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne), a także energię zakumulowaną w gruncie i powietrzu (pompy ciepła, rekuperatory). W połączeniu z nowoczesnymi materiałami termoizolacyjnymi pozwala to na znaczną samowystarczalność energetyczną, zminimalizowanie zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia.

Dziekanem nowopowstałego wydziału została dr hab. Lidia Dąbek, która oficjalnie objęła wydział i otrzymała insygnia. W trakcie inauguracji, zostały wręczone liczne odznaczenia i medale dla pracowników naukowych Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystość zgromadziła kadrę naukową, studentów oraz przedstawicieli innych uczelni w kraju. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło reprezentantów najważniejszych instytucji i urzędów w regionie. Wykład inauguracyjny na temat „Energia – polityka – przyszłość" wygłosił Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-b-r/574-inauguracja-w-energis