„Naukowiec w biznesie - cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R”

INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii, rozwijający i komercjalizujący projekty zaawansowanych technologii oraz firma Assign Clinical Research Poland Sp. z o.o., działająca w obszarze badań klinicznych, przygotowały serię bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu prowadzenia badań naukowych i komercjalizacji ich wyników.

 

Projekt skierowany jest do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z dziedzin medycyny i biotechnologii, pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych lub w jednostkach tworzących konsorcja naukowe. Działania projektowe obejmują teren całej Polski.

 

Zakres tematyczny szkoleń:

I cykl: Rozwój i zarządzanie produktami innowacyjnymi w obszarze nauk medycznych

II cykl: Badania prekliniczne i kliniczne omówione na przykładzie  projektów  naukowych

III cykl: Komercjalizacja produktów biotechnologicznych i medycznych w projekcie naukowym

 

Zakres tematyczny warsztatów:

I dzień: Komercjalizacja i ochrona patentowa z punktu widzenia biznesu

II dzień: Zarządzanie projektami badawczymi

Warsztaty zakończą się panelem dyskusyjnym, stanowiącym podsumowanie zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Rekrutacja trwa. W każdym mieście grupa szkoleniowa wynosi 30 osób. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach po 15 osób w tym samym czasie. Każdy uczestnik, w wybranym przez siebie mieście, bierze udział w trzech spotkaniach (6 dni szkoleniowych).

Harmonogram realizacji szkoleń:

 

Warszawa gr I

 • Cykl szkoleń – 25-26 sierpień 2012
 • Cykl szkoleń – 29-30 wrzesień 2012
 • Cykl szkoleń – 27-28 październik 2012

Kraków

 • Cykl szkoleń – 20-21 październik 2012 (Nowy termin dla osób, które chcą dołączyć do grupy to - 17-18 listopad 2012)
 • Cykl szkoleń – 24-25 listopad 2012
 • Cykl szkoleń – 15-16 grudzień 2012

Wyjątkowo w Krakowie pierwszy cykl zajęć został rozbity na dwie tury. Także można jeszcze dołączyć do  grupy i odrobić zaległe zajęcia z października w terminie 17-18.11.2012.

Wrocław

 • Cykl szkoleń – 08-09 grudzień 2012
 • Cykl szkoleń – 26-27 styczeń 2013
 • Cykl szkoleń – 23-24 luty 2013

Poznań

 • Cykl szkoleń – 16-17 luty 2013
 • Cykl szkoleń – 30-31 marzec 2013
 • Cykl szkoleń –27-28 kwiecień 2013

Gdańsk

 • Cykl szkoleń – 13-14 kwiecień 2013
 • Cykl szkoleń – 11-12 maj 2013
 • Cykl szkoleń – 25-26 maj 2013

Warszawa gr II

 • Cykl szkoleń – 08-09 czerwiec 2013
 • Cykl szkoleń – 22-23 czerwiec 2013
 • Cykl szkoleń – 06-07 lipiec 2013

Harmonogram realizacji warsztatu:

 

Warszawa

 • Warsztaty – 14-15 wrzesień 2013

 

Udział w programie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

O udziale w Projekcie decyduje pozytywna weryfikacja Formularza rekrutacyjnego i kolejność nadesłania dokumentacji zgłoszeniowej. Wszyscy Uczestnicy otrzymają Certyfikat, poświadczający udział w szkoleniach. W przypadku przystąpienia do projektu Uczestników zamieszkujących miejscowości inne niż te, w których odbędą się szkolenia, zwracamy koszty przejazdu. W przypadku udziału Uczestników w warsztatach zwracamy koszty przejazdu i zakwaterowania.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stornie projektu: www.biobiznes.investin.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-b-r/584-naukowiec-w-biznesie-cykl-szkoleniowo-warsztatowy-dla-pracownikow-sektora-b-r