Maestro i Harmonia - konkursy dla doświadczonych naukowców Maestro i Harmonia - konkursy dla doświadczonych naukowców

Do 15 września można zgłaszać swój udział w programie Maestro 3 i Harmonia 3.  Konkurs skierowany jest do doświadczonych naukowców oraz badaczy realizujących projekty w ramach współpracy...

Wizjonerzy z Inwexu Wizjonerzy z Inwexu

Zgubić się w Kielcach? Można, jeśli drogi są rozkopane, a droga objazdu źle oznakowana. Wreszcie widzę wieżowiec Exbudu. Na czwartym piętrze w nowoczesnym biurze mieści się wyjątkowa firma w...

Innowacje medyczne – technologie i praktyka medyczna w świętokrzyskim Innowacje medyczne – technologie i praktyka medyczna w świętokrzyskim

Niebywałą okazję do obserwacji zachowania ludzkiego ciała w trakcie diagnostyki i czynności ratujących życie mieli uczestnicy konferencji „Perspektywy rozwoju nowoczesnych metod terapii w oparciu o...

Inauguracja w ENERGIS Inauguracja w ENERGIS

Politechnika Świętokrzyska uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. Inauguracja połączona była z otwarciem nowoczesnego budynku naukowo -dydaktycznego ENERGIS. W gmachu swoją siedzibę ma...

„Naukowiec w biznesie - cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R” „Naukowiec w biznesie - cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R”

INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii, rozwijający i komercjalizujący projekty zaawansowanych technologii oraz firma Assign Clinical Research Poland Sp. z o.o., działająca w obszarze badań...

„Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska" „Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska"

W dniu dzisiejszym na Politechnice Świętokrzyskiej,  w hali laboratoryjnej budynku "B" odbędzie się uroczyste podpisanie umowy konsorcjum pomiędzy: Politechniką Świętokrzyską, Akademią...

Szansa na zgłoszenie pomysłu i zdobycie środków finansowych na biznes Szansa na zgłoszenie pomysłu i zdobycie środków finansowych na biznes

PKPP „Lewiatan” oraz „Lewiatan Business Angels” organizują konkurs Zacznij.biz. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość zainteresowania swoimi pomysłami potencjalnych inwestorów i zdobycia środków...

Szkolenia i seminaria zagraniczne dla pracowników naukowych ze świętokrzyskiego Szkolenia i seminaria zagraniczne dla pracowników naukowych ze świętokrzyskiego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza na bezpłatne szkolenia dla pracowników naukowych z zakresu zarządzania projektami B+R i pracami rozwojowymi - Sniffer Dog - Animator Innowacji. W...