Wyróżnienie dla młodych wynalazców z Połańca

Dwaj młodzi wynalazcy Kamil Bączek i Wojciech Dyl, absolwenci Technikum Elektronicznego w Połańcu, którzy w listopadzie zdobyli złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2012", otrzymali w piątek 7 grudnia dodatkowe wyróżnienia z rąk Kazimierza Kotowskiego i Jana Maćkowiaka, członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Jestem szczęśliwy i bardzo zadowolony, że talent tych chłopców został dostrzeżony przez międzynarodowe grono jurorów. Na taki sukces przekłada się nie tylko ich ciężka praca, ale również mądry system wprowadzony w szkole, który pozwala im zgłębiać wiedzę i rozwijać uzdolnienia. Wierzę, że w najbliższych latach będą awangardą innowacyjności  – podkreślał Jan Maćkowiak.

To nie jedyna nagroda, jaką otrzymali jako uczniowie Technikum Elektronicznego z Zespołu Szkół w Połańcu za swój wynalazek - bezpieczną laskę dla niewidomych „Safe Step". – Wymyślony przez nas projekt najpierw został zgłoszony do dwuetapowego konkursu Olimpiada Innowacji Technicznych. Udało nam się dotrzeć do fazy końcowej i uzyskać tytuł finalisty. Nie ukrywam, że wtedy apetyt na sukces troszkę nam wzrósł i zdecydowaliśmy się wystartować w ogólnopolskim konkursie „Młody Wynalazca" w Katowicach. Tam zdobyliśmy pierwsze miejsce, co gwarantowało udział w Targach Wynalazczości w Brukseli – opowiadał Wojciech Dyl, jeden z twórców, obecnie student Politechniki Krakowskiej. Jak dodał, tak duży sukces (złoty medal z wyróżnieniem w kategorii „Młody Wynalazca") był wielkim zaskoczeniem. – Chcemy jeszcze dopracować nasz projekt, tak by jak najlepiej służył osobom niewidomym. – zaznaczył Kamil Bączek.

Pomysłowość i osiągnięcia młodych mieszkańców Połańca oraz ich promotorów docenili również: Kuratorium Oświaty, Kielecki Park Technologiczny, Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" oraz Grupa Edukacyjna SA, wręczając pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe i czeki.

Uroczystość, zorganizowana przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, poprzedziła posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji, poświęcone zagadnieniom związanym z wyborem inteligentnych specjalizacji/branż („smart specializations"), które mogą w najbliższych latach zadecydować o potencjale innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli władz regionu i członków Świętokrzyskiej Rady Innowacji, wzięli udział przedstawiciele Banku Światowego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dyskusja dotyczyła także aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji w kontekście nowej perspektywy finansowej UE do 2020 roku.

Źródło: informacja własna oraz www.wrota-swietokrzyskie.pl

 

{joomplucat:192 limit=40|columns=3}

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/edukacja/strefa-nauczyciela/606-wyroznienie-dla-mlodych-wynalazcow-z-polanca