Warsztaty przyciągnęły zainteresowanych przedsiębiorczością

Ponad 300 uczestników konferencji otwierającej i ponad 200 studentów uczestniczących w praktycznych warsztatach, to efekt jubileuszowych, X Warsztatów Przedsiębiorczości. W dniach 27-28 listopada na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pojawiło się liczne grono studentów kieleckich uczelni, chcących zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną dla zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej.

Pierwszy dzień wydarzenia, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe „Koncept" we współpracy z Biurem Innowacji Urzędu Marszałkowskiego, składał się z konferencji otwierającej pod hasłem „Myśl innowacyjnie – zostań przedsiębiorcą", połączonej z dyskusją panelową, do której zaproszono znanych świętokrzyskich przedsiębiorców.

Przed rozpoczęciem debaty uczestnicy zostali zapoznani z pilotażowym, unikalnym w skali kraju programem mikropożyczek dla osób uruchamiających własną działalność, oferowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy za pośrednictwem Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, a wprowadzenie do dyskusji zrobiła Anita Kijanka, właścicielka firmy ComCreation, która podzieliła się swoimi doświadczeniami, dotyczącymi budowania własnej ścieżki kariery zawodowej .

Gośćmi honorowymi konferencji byli Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa. W swoich wystąpieniach zachęcali studentów do podejmowania różnych inicjatyw. Takie podejście pomoże ludziom kreatywnym i przedsiębiorczym łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Bowiem, jak podkreślił prof. Semaniak, „na życie trzeba mieć koncept…".

Obecni na debacie studenci wykazali żywe zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości oraz kwestiami związanymi z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy świętokrzyscy Tomasz Tworek, Andrzej Kamionka i Stanisław Rupniewski podzielili się z zebranymi doświadczeniami, aspektami własnej aktywności zawodowej, opisami pierwszych porażek, jakie stawały im na drodze do sukcesu. Studenci skierowali do panelistów szereg pytań, dotyczących m.in. tego, czym powinien odznaczać się student, by być konkurencyjnym na rynku pracy, jakich barier powinna spodziewać się osoba startująca ze swoją działalnością oraz z jakimi problemami przedsiębiorcy zetknęli się zakładając własny biznes. Dyskusję poprowadził znany dziennikarz Radia Kielce Bartłomiej Zapała.

W pierwszym dniu Warsztatów odbyły się również Mini Targi Przedsiębiorczości, w których wzięli udział: Akademickie Biuro Karier, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Kielecki Park Technologiczny oraz SKN Koncept.

Drugi dzień wypełniły bezpłatne warsztaty dla studentów, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z instytucji otoczenia biznesu, którzy udzielali praktycznych porad w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych na start, prowadzenia negocjacji biznesowych oraz przestrzegania procedur podatkowych. Dzięki zaangażowaniu takich instytucji jak Kielecki Park Technologiczny, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Fundusze Pożyczkowy i Poręczeniowy, EPRD czy Biuro Rachunkowe BIUREX studenci wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności, niezbędne dla osób przedsiębiorczych.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/edukacja/strefa-studenta/602-warsztaty-przyciagnely-zainteresowanych-przedsiebiorczoscia