Stypendia ministra dla najzdolniejszych studentów i doktorantów

18 studentów z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 4 z Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 3 z Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz 2 z Politechniki Świętokrzyskiej, czyli łącznie 27 studentów kieleckich uczelni otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013. Zgłoszone przez rektorów uczelni wnioski oceniane były metodą punktową, a ich ocena powierzona została zespołowi w skład którego weszło 27 ekspertów, reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen, przy czym to kryterium zarówno dla studentów i doktorantów stanowiło tylko 5% ogólnej oceny punktowej. Wnioski były oceniane głównie pod kątem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.

W tym roku akademickim rektorzy uczelni przedstawili rekordową liczbę 5 601 wniosków, z czego 4532 stanowiły wnioski studentów, a 1069 wnioski doktorantów. Ostatecznie stypendia ministra uzyskało 969 studentów i 99 doktorantów z uczelni w całej Polsce. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w rankingu co najmniej 20 pkt – w przypadku studentów i 32 pkt – w przypadku doktorantów.

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14.000 zł – w przypadku studentów i 22.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo przez uczelnię.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym studentom. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku akademickim ta lista będzie znacznie dłuższa, a także znajdą się na niej nie tylko studenci z innych świętokrzyskich uczelni, ale również nasi doktoranci.

 

Pozycja w rankingu Imię i nazwisko studenta Nazwa uczelni Kierunek studiów Liczba punktów 79. Paulina Bąkowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego Stosunki międzynarodowe 78 106. Dominik Borowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filologia polska 71 117. Jan Kita Politechnika Świętokrzyska Ekonomia 70 151. Agata Cygan Uniwersytet Jana Kochanowskiego Pedagogika 60 152. Aleksandra Ewa Myszka Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filologia 60 187. Weronika Kumańska Uniwersytet Jana Kochanowskiego Zarządzanie 54 207. Magdalena Białek Wszechnica Świętokrzyska Wychowanie fizyczne 52 269. Ewa Karpowicz Uniwersytet Jana Kochanowskiego Biologia 45 328. Barbara Paulina Susfał Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych Gospodarka przestrzenna 40 361. Monika Kurzeja Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych Ekonomia 38 413. Urszula Kruszczak Uniwersytet Jana Kochanowskiego Politologia 35 452. Katarzyna Kołaczek Uniwersytet Jana Kochanowskiego Biologia 34 454. Agnieszka Ślęzak Uniwersytet Jana Kochanowskiego Zarządzanie 30 661. Piotr Szczepański Wszechnica Świętokrzyska Wychowanie fizyczne 27 662. Marcin Pochwała Wszechnica Świętokrzyska Wychowanie fizyczne 27 673. Renata Macioł Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych Ekonomia 26 680. Sylwia Zelek Uniwersytet Jana Kochanowskiego Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 26 698. Krzysztof Szęszoł Politechnika Świętokrzyska Elektronika i telekomunikacja 25 700. Anita Krawczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filologia 25 741. Marta Ćwierz Uniwersytet Jana Kochanowskiego Zarządzanie 24 783. Kalina Skowronek Uniwersytet Jana Kochanowskiego Politologia 23 813. Aleksandra Ścibisz Uniwersytet Jana Kochanowskiego Ekonomia 22 815. Damian Liwocha Uniwersytet Jana Kochanowskiego Zarządzanie 22 831. Jacek Skóra Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych Gospodarka przestrzenna 22 846. Sandra Drabik Uniwersytet Jana Kochanowskiego Fizjoterapia 22 921. Milena Strojek Uniwersytet Jana Kochanowskiego Administracja 20 939. Katarzyna Baranowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filologia polska 20

 

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/edukacja/strefa-studenta/610-stypendia-ministra-dla-najzdolniejszych-studentow-i-doktorantow