Konkurs na najlepsze innowacyjne pomysły

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) zaprasza studentów i absolwentów kierunków ścisłych do wzięcia udziału w V edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i inżynierskie z dziedziny Automatyki, Robotyki i Pomiarów „Młodzi Innowacji 2013" , obronione po 1 stycznia 2011 r.

Jak wziąć udział w konkursie? W tym celu należy do 24 lutego 2013 r. przesłać na adres konkurs@piap.pl następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu,
  • opinię jednej z osób: promotora pracy/opiekuna pracy/recenzenta pracy/dziekana wydziału/prodziekana wydziału/opiekuna kierunku,
  • egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej,
  • prezentację multimedialną (do 20 slajdów) w wersji elektronicznej.

Finał konkursu i prezentacje najlepszych prac odbędzie się 20 marca 2013 r. podczas XVII Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION 2013. Autorzy najlepszych prac w każdej z 3 wymienionych kategorii otrzymają nagrody.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie: www.piap.pl.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: konkurs@piap.pl.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/edukacja/strefa-studenta/611-konkurs-na-najlepsze-innowacyjne-pomysly