Innowacje w nauczaniu matematyki – bezpłatne warsztaty dla nauczycieli

Jak niekonwencjonalnie zachęcić do nauki, wykształcić najlepsze cechy psychofizyczne, emocjonalne i intelektualne uczniów oraz przejść od zabawy do prawdziwej matematyki?

O tym mogą się przekonać nauczyciele z różnych poziomów nauczania podczas bezpłatnych warsztatów, organizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Matematyczne preteksty", które odbędą w dniu 1 marca 2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

W trakcie zajęć zostaną m.in. zaprezentowane przykłady wykorzystania niestandardowych zadań, aktywizujących uczniów i angażujących ich emocjonalnie. Nauczyciele będą mieli także możliwość bliższego zapoznania się z zestawem gier logicznych „Radosne Sześciany", które znakomicie sprawdzają się jako pomoce edukacyjne.

Rezerwacja uczestnictwa w warsztatach odbywa się drogą elektroniczną pod adresem matma@matejuk.pl do wyczerpania miejsc.

Szczegóły związane z programem i harmonogramem warsztatów można znaleźć tutaj.

 

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/edukacja/strefa-nauczyciela/637-innowacje-w-nauczaniu-matematyki-bezplatne-warsztaty-dla-nauczycieli