Zarząd Województwa zaopiniował "Strategię Badań i Innowacyjności" 2014-2020+ Zarząd Województwa zaopiniował "Strategię Badań i Innowacyjności" 2014-2020+

W związku z zakończeniem prac redakcyjnych nad dokumentem pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego...

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3)

Szanowni Państwo, W związku z uruchomionymi 15 listopada 2013 roku konsultacjami społecznymi dokumentu pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak...

Seminarium Konsultacyjne Projektu RIS3 Seminarium Konsultacyjne Projektu RIS3

- Chcemy tak zainwestować pieniądze, aby stworzyć wartość dodaną, aby branże doświadczyły szybkiego wzrostu i pozytywnie oddziaływały na gospodarkę naszego regionu. Znajdujemy się w takiej pozycji,...

Zaproszenie na seminarium konsultacyjne RIS3 i inteligentnych specjalizacji regionu Zaproszenie na seminarium konsultacyjne RIS3 i inteligentnych specjalizacji regionu

Dobiegają końca prace nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku. Dokument pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów...

Projekt RIS3 Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku do konsultacji społecznych Projekt RIS3 Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku do konsultacji społecznych

Oddajemy w Państwa ręce projekt RIS3 Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku z prośbą o zgłaszanie uwag poprzez załączony formularz.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA „STRATEGII ROZWOJU INNOWACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM DO ROKU 2020” ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA „STRATEGII ROZWOJU INNOWACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM DO ROKU 2020”

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do współtworzenia wizji rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. w obszarach rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Wizja ta będzie zawarta w...

Aktualizacja harmonogramu prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego Aktualizacja harmonogramu prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego

Dnia 27 kwietnia 2011 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę nr VII/115/11 w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa...

Ankieta dla przedsiębiorców nt. współpracy z sektorem B+R Ankieta dla przedsiębiorców nt. współpracy z sektorem B+R

W związku z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji, Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą do przedsiębiorców z regionu o uzupełnienie...

Innowacje zwalniają Innowacje zwalniają

W ubiegłym roku niemal wszystkie państwa członkowskie zwiększyły swoją innowacyjność – wynika z najnowszej tablicy wyników. Jednak tempo wzrostu innowacyjności spada i UE nie jest w stanie...

Konkurs Programu Marie Curie 7.PR: Szansa na rozwój współpracy pomiędzy przemysłem a nauką Konkurs Programu Marie Curie 7.PR: Szansa na rozwój współpracy pomiędzy przemysłem a nauką

Marie Curie Industry - Academia Partnership and Pathways – IAPP - konkurs na projekty współpracy przemysłu z nauką Program ma na celu pobudzanie przepływu pracowników pomiędzy sektorem...

Warsztaty zorientowane na weryfikację oraz doskonalenie propozycji dotyczących Celów Regionalnej Strategii Innowacji WŚ Warsztaty zorientowane na weryfikację oraz doskonalenie propozycji dotyczących Celów Regionalnej Strategii Innowacji WŚ

Prace nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego doszły do etapu w którym przygotowana została diagnoza sytuacji w regionie oraz zdefiniowano  silne i mocne strony...

Ruszają seminaria poświęcone konsultacjom społecznym zaktualizowanej RSI WS Ruszają seminaria poświęcone konsultacjom społecznym zaktualizowanej RSI WS

Szanowni Państwo W związku z trwającymi od 15 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012 konsultacjami społecznymi części projekcyjnej zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa...

Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że w dniu 14 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą 808/11 przyjął dokument pod nazwą "Priorytety innowacyjnego rozwoju....

Zakończono cykl seminariów w ramach konsultacji społecznych RSI Zakończono cykl seminariów w ramach konsultacji społecznych RSI

Szanowni Państwo,Serdecznie dziękujemy za Państwa aktywność i udział w zorganizowanych seminariach poświęconych aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.Państwa...

Prezentacja założeń aktualizowanej RSI WŚ Prezentacja założeń aktualizowanej RSI WŚ

Na Państwa życzenie zamieszczamy do pobrania prezentację dr Michała Klepki Kierownika Biura Innowacji na temat aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, która...

Zawiadomienie z dnia 19 września 2012 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Zawiadomienie z dnia 19 września 2012 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...