Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3)

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomionymi 15 listopada 2013 roku konsultacjami społecznymi dokumentu pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+", uprzejmie informujemy że termin zgłaszania uwag bądź propozycji zmiany/ uwzględnienia nowych zapisów w powyższym dokumencie upływa z dniem 20 grudnia 2013 roku.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/rsi/aktualnosci/28-strategia-badan-i-innowacyjnosci-ris3