Seminarium Konsultacyjne Projektu RIS3

- Chcemy tak zainwestować pieniądze, aby stworzyć wartość dodaną, aby branże doświadczyły szybkiego wzrostu i pozytywnie oddziaływały na gospodarkę naszego regionu. Znajdujemy się w takiej pozycji, w której innowacyjność może odegrać kluczową rolę w dalszym rozwoju województwa świętokrzyskiego- powiedział Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podczas seminarium konsultacyjnego projektu RIS3, które odbyło się 29 listopada br. w Hotelu Grand w Kielcach.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/rsi/aktualnosci/27-seminarium-konsultacyjne-projektu-ris3