Prezentacja założeń aktualizowanej RSI WŚ

Na Państwa życzenie zamieszczamy do pobrania prezentację dr Michała Klepki Kierownika Biura Innowacji na temat aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, która została przedstawiona na spotkaniu w Kieleckim Parku Technologicznym w Kielcach dnia 26 stycznia 2012 roku, w ramach cyklu seminariów stanowiących integralny element konsultacji społecznych.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/rsi/aktualnosci/20-prezentacja-zalozen-aktualizowanej-rsi