Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 14 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą 808/11 przyjął dokument pod nazwą "Priorytety innowacyjnego rozwoju. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego - projekt", stanowiący część projekcyjną zaktualizowanej RSI WŚ.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/rsi/aktualnosci/17-konsultacje-spoleczne-regionalnej-strategii-innowacji