Aktualizacja harmonogramu prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego

Dnia 27 kwietnia 2011 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę nr VII/115/11 w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013. Niestety, szereg okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpłynął na brak możliwości wykonania przewidzianych działań w terminie wynikającym z zatwierdzonego harmonogramu.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/rsi/aktualnosci/23-aktualizacja-harmonogramu-prac-nad-regionalna-strategia-innowacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego