X Europejski Tydzień Regionów i Miast - Open Days 2012

Kolejna, dziesiąta już edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days 2012 odbędzie się w dniach 8 - 11 października 2012 r. w Brukseli. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia to "Europa regionów i miast: czyni różnicę". W Open Days 2012 udział wezmą przedstawiciele Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast będzie można uczestniczyć w konferencjach, seminariach, warsztatach i debatach, które dotyczyć będą następujących tematów:

  • Inteligentny i zielony rozwój dla wszystkich – w jaki sposób polityka spójności przyczynia się do inteligentnego, zrównoważonego oraz zintegrowanego wzrostu?
  • Współpraca terytorialna: korzyści dla Europy – W jaki sposób współpraca może być wykorzystana jako narzędzie dla rozwoju oraz lepszego wykorzystania potencjału regionów?
  • Osiąganie wyników – jakie są główne osiągnięcia polityki spójności oraz jak wykorzystać nowe ramy finansowe proponowane na lata 2014-2020?

W tegorocznej edycji Open Days weźmie udział rekordowa ilość partnerów. Do udziału dopuszczonych zostało 24 konglomeratów stworzonych przez 219 regionów i miast z 33 krajów. Największą aktywność wykazały w tym roku regiony i miasta z Francji (28 uczestników), a następnie Polski i Hiszpanii (20 każdy), Włoch (18), Niemiec (13), Holandii i Wielkiej Brytanii (12 każdy).

Więcej informacji na temat Open Days można znaleźć tutaj (przekierowanie na: www.opendays.europa.eu).

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/aktualnosci-administracja/571-x-europejski-tydzien-regionow-i-miast-open-days-2012