« Powrót

XXIV posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji

XXIV posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji

XXIV posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji, organizowane przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej, odbyło się w dniach 19-20 kwietnia  br. na terenie powiatu kazimierskiego.

Posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady Innowacji przewodniczył Pan Marek Szczepanik Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Pierwszego dnia spotkania uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w Spółdzielni producentów Warzyw i Owoców „Sielec" oraz Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, gdzie funkcjonuje niskotemperaturowy system ogrzewania pompami ciepła, wykorzystującymi wodę geotermalną z odwiertu do głębokości 750 metrów wspomaganą ogniwami fotowoltaicznymi.

Po zakończeniu wizyt studyjnych Pan Mirosław Fucia - Prezes Spółdzielni producentów Warzyw i Owoców „Sielec" zaprezentował informacje na temat funkcjonowania spółdzielni, planów jej rozwoju oraz partnerów biznesowych.

W drugim dniu posiedzenia Pan Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, omówił dotychczasowy zakres współpracy z  Konsorcjami na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego oraz przedstawił założenia planowanego do realizacji systemu voucherowego - mechanizmu wypracowanego w ramach Inicjatywy Catching-up regions w RPO w obszarze usług dla MŚP.

Gościem Posiedzenia był Pan Łukasz Mleczko Dyrektor Regionalny ds. Rozwoju Biznesu w Banku Gospodarstwa Krajowego – Region Świętokrzyski, który został poproszony o spostrzeżenia dotyczące problemów z jakimi borykają się obecnie świętokrzyskie firmy oraz zakres pomocy oferowany przez BGK.

Następnie Pani Ewa Kapel-Śniowska Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki podzieliła się z uczestnikami posiedzenia informacją na temat realizowanego w ramach Interreg projektu #R043 RDI2CluB mającego na celu działania wspierające badania, rozwój i innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki.

W dalszej części posiedzenia Starosta Powiatu Kazimierskiego Pan Jan Nowak przedstawił plany utworzenia uzdrowiska na granicy Kazimierzy Wielkiej i Słonowic nad zbiornikiem na rzece Małoszówka.

Podsumowując Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec  omówił doświadczenia międzynarodowe w dostępie do mikrofinansowana sektora MŚP na przykładzie projektu ATM FOR SME'S realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej.

Spotkanie zakończyło się aktywną dyskusją przedstawicieli Rady Innowacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w regionie i roli w tym procesie instytucji otoczenia biznesu.

Data dodania: wtorek, 24 kwietnia 2018 cofnij

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1941-xxiv-posiedzenie-swietokrzyskiej-rady-innowacji