« Powrót

XI posiedzenie Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego

XI posiedzenie Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego

We środę 20 września w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach odbyło się ostatnie posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region".

Spotkanie rozpoczął Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Sylwię Muchę, kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, zostały przedstawione informacje o efektach podejmowanych w ramach projektu działań.

W trakcie posiedzenia Rady o swoich doświadczeniach z realizacji projektu mówili przedstawiciele Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan" – Anna Kaczor-Małecka, dyrektor Biura; Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii – prezes Karol Kaczmarski oraz Izabela Juszkiewicz i Agnieszka Siwek ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zagadnienia związane z rolą szkół zawodowych w kształceniu dualnym omówiła Renata Antos, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

Janusz Juszczyk z Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ przedstawił założenia modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stanowiącego efekt prac Rady.

Ostatnie z zaplanowanych posiedzeń Rady Programowej stało się także okazją do wręczenia podziękowań za współpracę dla Partnerów projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan".

Podziękowania zostały również wręczone wszystkim członkom Rady, którzy brali aktywny udział w jej pracach.

W skład Rady Programowej wchodzili przedstawiciele podmiotów realizujących projekt i szkół zawodowych biorących udział w projekcie, przedstawiciele sektora biznesu – przedsiębiorstw działających w obszarze 7 inteligentnych specjalizacji regionu, uczelni, samorządów – organów prowadzących szkoły zawodowe; Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Data dodania: sobota, 22 września 2018 cofnij

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1960-xi-posiedzenie-rady-programowej-ds-szkolnictwa-zawodowego