« Powrót

Wynalazcy ze świętokrzyskiego zaprezentowali się w Warszawie

W dniach 5-7 lutego, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości. Misją Giełdy jest promocja osiągnięć polskiej nauki i techniki z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Giełda to także miejsce integracji środowisk związanych z rozwojem i inspirowaniem wynalazczości w Polsce, umożliwiające nawiązanie nowych kontaktów i współpracy pomiędzy wynalazcami a inwestorami.

Na stoiskach wystawienniczych Giełdy zaprezentowano ponad 150 zaawansowanych wynalazków, nierzadko gotowych do wdrożenia przemysłowego i szerokiej komercjalizacji.

Jak co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nagrody specjalne wynalazcom,  którzy w ubiegłym roku zdobyli złote medale z wyróżnieniem na międzynarodowych targach wynalazczości. Dyplom i statuetkę dla Technikum Elektronicznego w Połańcu odebrali promotorzy nagrodzonej na Światowych Targach Wynalazków w Brukseli pracy „SAFE  STEP - bezpieczna laska dla niewidomych" Beata Zyngier  i Mariusz Zyngier, reprezentujący autorów pracy Kamila Bączka i Wojciecha Dyla.

W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego RP, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz prasy, radia i telewizji.

Nasz region reprezentowali również przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej, prezentujący dwa wynalazki – urządzenie do ustalania położenia kuli i manipulator równoległy trójramienny. Te, nagrodzone na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków urządzenia mogą znaleźć zastosowanie do kontroli jakości elementów, przy automatyzacji produkcji oraz elastycznym montażu.

XX Jubileuszową Giełdę Wynalazków zorganizowała firma Eurobusiness-Haller oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/640-wynalazcy-ze-swietokrzyskiego-zaprezentowali-sie-w-warszawie