« Powrót

Spotkania grantowe w powiatach

Spotkania grantowe w powiatach

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w dniu 18 lutego 2019r. ogłosił II nabór Grantobiorców w ramach projektu partnerskiego „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Termin składania aplikacji: od 18 lutego do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00

Pełna dokumentacja dostępna jest pod linkiem: http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/ogloszenie-o-ii-naborze-grantobiorcow-w-ramach-projektu-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-dzialanie-4-1-innowacje-spoleczne-program-operacyjny-wiedza-edukacja-r/

W związku z ogłoszonym naborem w 5 powiatach województwa świętokrzyskiego organizowane są spotkania grantowe, kierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, szkół zawodowo-technicznych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, a także lokalnych przedsiębiorców.  Pierwsze dwa odbyły się w dniach 5 marca w Staszowie oraz 7 marca w Jędrzejowie. Na spotkaniach przedstawiane są zasady aplikowania, wdrażania i realizacji grantu oraz doradztwo merytoryczne pracowników UMWŚ.

Przed nami spotkania grantowe w kolejnych powiatach:

  • KIELECKIM w dniu 15 marca w Sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiat  kielecki oraz m. Kielce.
  • SKARŻYSKIM w dniu 22 marca w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej przy Placu Floriańskim 1, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki.
  • OPATOWSKIM w dniu 29 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski.
Data dodania: środa, 13 marca 2019 cofnij

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1983-spotkania-grantowe-w-powiatach