Ruszyła kolejna edycja konkursu Świętokrzyski Racjonalizator

Ruszyła kolejna edycja konkursu Świętokrzyski Racjonalizator

Do 30 września br. można składać wnioski do konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator". Jest to konkurs ustanowiony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku, którego głównym celem jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego.

W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP także w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą zostać:

 • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • uczelnie i jednostki badawczo – rozwojowe,
 • ośrodki transferu technologii,
 • inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie siedziby/miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Zgłoszone rozwiązania podlegają ocenie przez Komisję Konkursową, która przyznaje nagrody pieniężne na rzecz twórców tych rozwiązań. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, czołowych instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z regionu, rzecznik patentowy oraz przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Szczegółowe informacje – Sekretariat Konkursu: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce tel.: 41 365 81 81; fax: 41 365 81 91 www.swietokrzyskie.pro

  Formularz zgłoszeniowy Wielkość: 287.73 KB

   

  Data dodania: czwartek, 02 sierpnia 2018 cofnij

   

  Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1956-ruszyla-kolejna-edycja-konkursu-swietokrzyski-racjonalizator