« Powrót

Projekt badawczy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dofinansowaniem NCN

Geneza procesów termalizacji w materii oddziałującej silnie" to nazwa projektu badawczego, realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Florkowskiego z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach, który otrzymał dofinansowanie w wys. 1.695.320 zł. w ramach konkursu MAESTRO3, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Łącznie przyznano 134 mln zł na realizację 105 projektów badawczych w całym kraju. W trzeciej edycji programów Maestro i Harmonia dofinansowanie otrzymali doświadczeni badacze i naukowcy, prowadzący badania w ramach współpracy międzynarodowej.

Maestro to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów Narodowego Centrum Nauki. Doświadczeni naukowcy mogą w nim zdobyć aż do 3 milionów złotych na realizację jednego projektu. W konkursie Harmonia można natomiast starać się o pieniądze na realizację badań w ramach współpracy międzynarodowej. Do udziału w obydwu konkursach zgłoszono łącznie 490 wniosków o finansowanie. W efekcie pieniądze otrzyma co piąty badacz.

Spośród 196 wniosków złożonych w programie Maestro3 eksperci NCN wybrali 42 najlepsze projekty, w tym jeden ze świętokrzyskiej uczelni, których kierownicy otrzymają niemal 96 milionów złotych na realizację zaplanowanych badań. Wskaźnik sukcesu, obliczany na podstawie stosunku liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wszystkich złożonych w konkursie wniosków, wyniósł 21 proc. Trzecia edycja konkursu skierowana była do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, których projekty mają na celu realizację pionierskich badań naukowych. Szansę na pieniądze miały m.in. badania interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i takie, których efektem mogą być znaczące odkrycia naukowe.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/625-projekt-badawczy-z-uniwersytetu-jana-kochanowskiego-z-dofinansowaniem-ncn