« Powrót

O rozwoju szkolnictwa zawodowego w branży budowlanej

O rozwoju szkolnictwa zawodowego w branży budowlanej

Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w spotkaniu branżowym, poświęconym tematyce współpracy szkół zawodowych kształcących w zawodach budowlanych z pracodawcami. Spotkanie zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach.

O roli pracodawców w procesie kształcenia praktycznego mówili przedstawiciele firm budowlanych, dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Dobre praktyki dotyczące współpracy pracodawców ze szkołami zaprezentowały Magdalena Fudala ze Stowarzyszenia „Forum Pracodawców" oraz Gabriela Iwanicka z firmy Fabet SA. Prof. Grzegorz Świt z Politechniki Świętokrzyskiej mówił o tendencjach dotyczących obecnych i przyszłych kierunków kształcenia kadry budowlanej.

Zdzisław Kobierski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, zaprezentował dwa projekty dotyczące podniesienia jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim, których pomysłodawcą i realizatorem we współpracy z samorządami, instytucjami edukacyjnymi i instytucjami otoczenia biznesu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region" (współfinansowany ze środków RPO WŚ) oraz „Innowacyjna edukacja – Nowe możliwości zawodowe" (współfinansowany ze środków PO WER).

W trakcie spotkania podpisano także porozumienie o współpracy pomiędzy pracodawcą – Andrzejem Grzybem reprezentującym firmę „Nieruchomości Ryszard Grzyb" a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie i Zespołem Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Data dodania: piątek, 28 września 2018 cofnij

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1962-o-rozwoju-szkolnictwa-zawodowego-w-branzy-budowlanej