O programach badawczych UE na Uniwersytecie

Centrum Kompetencji Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu INFO-DAY's Prawne aspekty uczestnictwa w programach ramowych UE", które odbędzie się w dn. 29 stycznia 2013 r. w godz.  11.30 – 13.30, sala A101 w Budynku G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach. Spotkanie jest adresowane zarówno do osób rozpoczynających karierę naukową (doktoranci), jak również do osób po doktoracie i z dłuższym stażem naukowym.

PRELEGENT: Michał Marszałowicz  - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN.

Program spotkania:

I. Podstawowe regulacje dotyczące udziału w projektach 7 PR:

  • kategorie państw uczestniczących,
  • uprawnione podmioty,
  • minimalne wymogi dot. konsorcjów.

II. Formalne podstawy realizacji projektów:

  • umowa o grant,
  • umowa konsorcjum.

III. Własność intelektualna w projektach 7 PR:

  • przedmiot ochrony,
  • własność rezultatów,
  • prawa dostępu do wiedzy w ramach projektu i po jego zakończeniu.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu", realizowanego w partnerstwie z Biurem Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/621-o-programach-badawczych-ue-na-uniwersytecie