« Powrót

O efektywnym wykorzystaniu energii na Forum Innowacji

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Branżowym Forum Innowacji „Efektywne Wykorzystanie Energii jako inteligenta specjalizacja regionalna województwa świętokrzyskiego", które odbędzie się 14 grudnia 2012 r. w hotelu Uroczysko w Cedzynie k. Kielc.

Tematem przewodnim Forum będą „smart specializations" (inteligentne specjalizacje), które dziś zaczynają być podstawą dyskusji i rozmów o rozwoju regionalnym. Zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia finansowego regionalnych specjalizacji w latach 2014 – 2020 na poziomie krajowym i regionalnym.

Forum zakończy panel dyskusyjny, którego celem będzie zidentyfikowanie wymaganych obszarów wsparcia na rzecz rozwoju firm, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i innych instytucji w oparciu o efektywne wykorzystanie energii.

Wzrost efektywności energetycznej to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoją poszczególne regiony w ramach Unii Europejskiej. Zagadnienie „efektywności energetycznej" jest powiązane z problematyką ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii, gdyż działania prowadzone w tych obszarach są często względem siebie komplementarne.

Biorąc to pod uwagę, organizatorzy spotkania chcą w ramach panelu zidentyfikować możliwe do realizacji typy projektów, których celem byłoby ograniczenie zużycia energii  oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych. Forum, z uwagi na planowany zakres tematyczny i zaproszenie do aktywnego udziału środowisk naukowych, samorządowych i przedsiębiorców powinno przyczynić się do wielowymiarowej analizy i dyskusji w zakresie rozwoju efektywnego wykorzystania energii w regionie.

Zgłoszenie udziału do 12 grudnia telefonicznie pod nr (41) 343 29 10 lub drogą elektroniczną na adres biuro@it.kielce.pl

 

{jd_file category==88 count==1}

 

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/607-o-efektywnym-wykorzystaniu-energii-na-forum-innowacji