« Powrót

IX posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego

IX posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego

W czwartek 22 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region".

Spotkanie rozpoczął Grzegorz Orawiec, przewodniczący Rady i dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W trakcie pierwszej prezentacji, przygotowanej przez Sylwię Muchę, kierownika Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, zostały przedstawione informacje o bieżących i planowanych w ramach projektu działaniach.

Wśród wielu dotychczas zrealizowanych form wsparcia w projekcie znalazły się m.in. miesięczne, wakacyjne staże dla 224 uczniów w ponad 70 świętokrzyskich firmach, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, naukowo-techniczne, kursy językowe oraz wyjazdy na targi branżowe krajowe i zagraniczne. Trwają indywidualne i grupowe specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów, przed nimi kolejne wyjazdy na targi m.in. do Berlina, Hanoweru i Brna oraz udział w konkursie kreatywności z cennymi nagrodami.

Grupa 26 nauczycieli zawodu wzięła udział w praktykach realizowanych w blisko dwudziestu firmach i instytucjach, a ponad pięćdziesiąt osób uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Szwajcarii oraz warsztatach i kursach doskonalących. 28 szkół zawodowych uczestniczących w projekcie jest stale doposażanych w sprzęt do prowadzenia zajęć, w tym wyposażenie pracowni językowych, komputerowych i do pracowni do zajęć praktycznych.  W najbliższym czasie szkoły otrzymają mobilne roboty edukacyjne do prowadzenia zajęć z programowania.

W trakcie posiedzenia Rady Jakub Sawa z Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przedstawił informację o możliwości dofinansowania projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ oraz z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym planowanych w tym zakresie konkursach.

Zagadnienia związane z działalnością i funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy omówiła Renata Antos, dyrektor placówki.

Na zakończenie spotkania członkowie Rady Programowej odbyli wizytę studyjną w CKZiU, gdzie mogli zapoznać się z bogato wyposażonym zapleczem do prowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy. Uczestnicy mieli też możliwość bezpośredniego udziału w praktycznych demonstracjach przygotowanych przez osoby kształcące się w zawodach technik masażysta i technik usług kosmetycznych.

W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele podmiotów realizujących projekt i szkół zawodowych biorących udział w projekcie, przedstawiciele sektora biznesu – przedsiębiorstw działających w obszarze 7 inteligentnych specjalizacji regionu, uczelni, samorządów – organów prowadzących szkoły zawodowe; Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Data dodania: poniedziałek, 26 marca 2018 cofnij

 

Czytaj więcej http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1935-ix-posiedzenie-rady-ds-szkolnictwa-zawodowego